Bokrelease

Ärligt talat – dialog som livshållning. Bokrelease 14 oktober!

Dialog är vägen till kunskap i vår tid. När vi lyssnar och knyter an till varandras erfarenheter blir vi medvetna om vår roll som deltagande observatörer av världen. Att vi är subjekt som påverkar och påverkas av skeendet omkring oss. Platsen för dialog är det mellanmänskliga mötet, en djupdimension av samhörighet bortom tid och rum.

Dialog är ett sätt att vara kyrka som har praktiserats i decennier i den evangeliska akademirörelsen. Många har genom åren fått uppleva Sigtunastiftelsen, S:ta Katharinastiftelsen, Katedralakademin, Se människan och många andra samtalsmiljöer för gemensamt lärande om vår tids stora och genomgripande frågor.

Men det gäller att se upp, för ordet dialog är tyvärr ett missbrukat begrepp. Allt som beskrivs som dialog är inte dialog utan ”till dialog förklädd monolog”. Martin Buber varnade för förklädda monologer som en form av manipulation där omgivningen blir tilltalad utan möjlighet att ge respons.

Här beskriver journalisten Lisbeth Gustafsson egna och andras möten med dialogen som kontaktpunkt och förnyelsekraft.

MEDVERKANDE
Lisbeth Gustafsson journalist och teologie hedersdoktor
Karin Nyberg Fleisher f d kultursekreterare i Svenska kyrkan och folkbildare
KG Hammar ärkebiskop emeritus och professor

Lördag 14 oktober kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen (Gamla Stan)

I samarbete med Stockholms domkyrkoförsamling

Nyhet!

Kyrkans tidning uppmärksammar i veckans nummer (28 september) den nya boken ”Ärligt talat – dialog som livshållning ”som ges av med stöd av S:ta Katharinastiftelsen.

Artikeln hittar du här (för dig som prenumererar på Kyrkans tidning)
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/det-finns-en-andlig-plats-i-dialogen