KATHARINASEMINARIET 2022

S:ta Katharinaseminariet 7 maj 2022

Finns andliga upplevelser?
Vad är de i så fall?
Och går det att forska på andlighet?

Dialog, existentiella samtal, andlig praktik – musik, mat och nätverkande.

Välkommen till en utforskande dag om andliga upplevelser – dialog, existentiella samtal, musik och nätverkande.

I tusentals år har människor berättat om andliga erfarenheter. Om gudsnärvaro, plötsliga insikter och nära-döden-upplevelser. På samma gång har vetenskapen med sina krav på evidens varit skeptisk. Är det där verkligen upplevelser av livets djupdimension? Är det inte bara triviala händelser i hjärnan som uppfattas som andliga?
Under den här dagen frågar vi oss:

Finns det där vi kallar för andliga upplevelser? Om de finns, vad är de i så fall? Går det att förklara andliga upplevelser med hjälp av hjärnforskning?  Och spelar forskningen någon roll för dem som säger sig ha kontakt med något större?

På årets S:ta Katharinaseminarium ska vi vända och vrida på frågorna med hjälp av företrädare från naturvetenskap och humaniora, andliga praktiker och deltagarnas egna tankar och erfarenheter. Det blir utforskande dialoger, existentiella samtal, andlig praktik och möjlighet att möta andra som är lika nyfikna på ämnet som du.

Dessutom god mat och mycket musik.

Så här ser dagen ut:
9.00 Registrering och kaffe.
09.30 Stycken ur Bachs cellosvit, Filip Graden, cellist.
Välkommen och introduktion.
10.00 Panel i dialog och existentiella samtal
Lotta Knutsson Bråkenhielm, Lars Farde, Oliver Li, Hans Lliljenström.
Samtalsledare Lisbeth Gustafsson.
12.15 Lunch i Storkyrkosalen.
13.00 Orgelkonsert Storkyrkan.
14.00 Andlig praktik
Drupon Lodru, tibetansk buddhist och (namn kommer snart) Ignatianska övningar.
15.00 Eftermiddagskaffe
15.30 Andlighet i vardagen
Satu Hirsch, Lisbeth Gustafsson m. fl.
17.30 Sång och musik, Irma Schulz
18.00 Lättare förtäring, god dryck och möjlighet att nätverka.

MEDVERKANDE
Lotta Knutsson Bråkenhielm, dr i teologi, Lars Farde, hjärnforskare och professor i psykiatri, Filip Graden, cellist, Lisbeth Gustafsson, samtalsledare, Satu Hirsch, psykoterapeut, ortodox teolog, Ann Lagerström, samtalsledare, Oliver Li, dr i religionsfilosofi, Hans Liljenström, professor i biometri, Drupon Lodru, tibetansk buddhist, Irma Schulz, sångerska.

Datum: Lördag 7 maj 2022
Tid: 09.00–19.00
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, 111 31 Stockholm.
Kostnad, ink mat: 495:-
ANMÄL DIG HÄR

Samarrangemang S:ta Katharinastiftelsen och Stockholms domkyrkoförsamling


VAD ÄR ETT KATHARINASAMTAL?

Katharina-samtalen handlar om de stora livsfrågorna, om det som på ett grundläggande sätt formar oss som individer. Samtalen måste därför få ta tid. Deltagarna för fram sin syn som möts av någon med ett annat synsätt. Alla får prata till punkt. Alla ska ges möjlighet till samtalets paradox, att man under samtalet förändrar sin egen uppfattning och kanske på motsvarande sätt påverkar den andre.

Målet för varje samtal är att förståelsen för andras inställningar ökar och att man därmed ska känna sig berikad.

Ämnena hämtas inom livsåskådning, religion, samhälle, politik, juridik, vetenskap, kultur.