Katharina-samtalens historia

Margit Sahlin, en av Sveriges första kvinnliga präster, grundade Sankta Katharinastiftelsen 1950. Hon skapade därmed en plats för utbildning och retreat. Ett rum för stillhet, bön och meditation.

Inspirerad av de evangeliska akademier som växte fram i Europa efter andra världskriget erbjöd hon en mötesplats, som vi kallar Katharina-samtalen, där röster från olika delar av samhället kom till tals, för att korsbefrukta varandra och se nya idéer födas.

Margit Sahlin var på många sätt en pionjär. Inte minst ville hon ge plats för kvinnor att mötas och få inspiration för sina kyrkliga insatser och att kunna arbeta i Svenska kyrkan.

Margit Sahlin var Sankta Katharinastiftelsens ordförande fram till sin död 1 mars 2003 och dess direktor 1950 till 1970 och 1979 till 1993.

1970 blev hon den första kvinnliga kyrkoherden med tjänst i Engelbrekts församling. 1978 utnämndes Margit Sahlin till teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Mellan åren 1993 till 2013 var Madeleine Åhlstedt direktor för Sankta Katharinastiftelsen och efterträddes av den nuvarande direktorn, Michael Bjerkhagen.