Vår organisation

• Hedersordförande:
Erna Möller, professor emerita Kl
• Direktor:
Michael Bjerkhagen
• Direktorium:
Marika Markovits, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling
Normunds Kamergrauzis, Teol. Dr. Präst i Stockholms domkyrkoförsamling