Vår organisation

• Hedersordförande:
Erna Möller, professor emerita Kl
• Direktor:
Michael Bjerkhagen
• Direktorium:
Marika Markovits, biskop 
Normunds Kamergrauzis, TD, domkyrkoteolog