Vår organisation

• Hedersordförande:
Erna Möller, professor emerita Kl
• Direktor:
Michael Bjerkhagen
• Direktorium:
Hans Ulfvebrand, domprost emeritus
• Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande, förste vice ordf. Kyrkostyrelsen, Svenskan Kyrkan

Ledamöter
• Kerstin Kyhlberg Engvall, styrelseordförande Sensus studieförbund.
• Eskil Franck, Docent
• Maynard Gerber, kantor Judiska församlingen
• Annelie Lowén, kyrkoherde
• Henrik Mattsson, student
• Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni
• Ute Steyer, rabbin Judiska Församlingen, Stockholm
• Bengt Kristensson Uggla, professor

Stiftelsens huvudmän
• Maria Bergstrand
• Åke Bonnier
• Sven Britton
• Göran Collert
• Brita-Lena Ekström
• Mohammad Fazlhashemi
• Eskil Franck
• Cristina Grenholm
• Göran Lambertz
• Wanja Lundby-Wedin
• Henrik Mattsson
• Håkan Mogren
• Omi Söderblom Mohammar
• Erna Möller
• Stefan Nilsson
• Gabriel Rappe
• Bengt Rydén
• Ute Steyer
• Christer Sturmark
• Bengt Kristensson Uggla
• Hans Ulfvebrand
• Kerstin Vinterhed
• Anders Wejryd