Kommande samtal

Katharina-samtalen handlar om de stora livsfrågorna, om det som på ett grundläggande sätt formar oss som individer. Samtalen måste därför få ta tid. Deltagarna för fram sin syn som möts av någon med ett annat synsätt. Alla får prata till punkt. Alla ska ges möjlighet till samtalets paradox, att man under samtalet förändrar sin egen uppfattning och kanske på motsvarande sätt påverkar den andre.

Målet för varje samtal är att förståelsen för andras inställningar ökar och att man därmed ska känna sig berikad.

Ämnena hämtas inom livsåskådning, religion, samhälle, politik, juridik, vetenskap, kultur.

S:ta Katharinaseminariet 2022: om de stora livsfrågorna

Hjärnan & evigheten
I tusentals år har människor berättat om andliga erfarenheter. Om gudsnärvaro, plötsliga insikter och nära-döden-upplevelser. På samma gång har vetenskapen med sina krav på evidens varit skeptisk. Är det där verkligen upplevelser av livets djupdimension? Är det inte bara triviala händelser i hjärnan som uppfattas som andliga?
Under den här dagen frågar vi oss: Går det att förklara andliga upplevelser med hjälp av hjärnforskning? Kan resultaten visa att Gud finns, eller inte finns? Och spelar forskningen någon roll för dem som säger sig ha kontakt med något större?

På årets S:ta Katharinaseminarium ska vi vända och vrida på frågorna med hjälp av företrädare från naturvetenskap och humaniora, andliga praktiker och deltagarnas egna tankar och erfarenheter. Det blir utforskande dialoger, existentiella samtal, andlig praktik och möjlighet att möta andra som är lika nyfikna på ämnet som du.

Ett seminarium i fyra delar
Först utforskar vi frågan. Sedan får den som vill pröva olika andliga praktiker.
Efter det – erfarenhetsutbyte, reflektion, dialog. Och så eftersnack, nätverkade
med lätt förtäring och dryck.

Mer information kommer under våren på här samt på www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se

Datum: Lördag 7 maj 2022
Tid: 09.00–17.00
Plats: Storkyrkan, Storkyrkosalen och Nicolaisalen i Gamla stan

Samarrangemang S:ta Katharinastiftelsen och Stockholms domkyrkoförsamling