Bli medlem

Sankta Katharinastiftelsen är en ideologiskt obunden verksamhet. Vi erbjuder en arena för samtal kring de stora livsfrågorna. Vi gör det för att vi tror på samtalets kraft när det gäller att utvecklas som individer och medborgare och tänka nytt.

Vi gör det för att vi är övertygade om att samtalet är den enda kloka vägen framåt när det gäller att forma samhällets utveckling. Vår verksamhet finansieras genom medlemskap samt donationer från människor och organisationer som delar vår uppfattning om nödvändigheten av djupa och deltagande samtal, samtal som också får ta tid.

Du kan bli medlem i Sankta Katarinastiftelsens Vänner genom att mejla oss katharinastiftelsen@gmail.com, eller ringa oss på 070 – 616 92 78. Medlemskapet kostar 175:- per år.

Som medlem får du förtur till Katharina-samtalen som ofta blir snabbt fullbokade.
Du kan också sätta in 175:- på plusgiro 3 39 29-1 och notera att du vill bli medlem.

Med vänliga hälsningar,

Michael Bjerkhagen, direktor

Hans Ulfvebrand, ordförande