Bli donator

Vår verksamhet finansieras genom donationer från människor och organisationer som delar vår uppfattning om nödvändigheten av djupa och deltagande samtal, samtal som också får ta tid. En del tänker därför också på Katharinastiftelsen vid sitt testamentskrivande.

Om du delar vår syn på samtalets vitaliserande kraft och vill bidra till ett samhälle där åsikter och uppfattningar kan mötas i berikande samtal tar vi med stor tacksamhet emot ditt bidrag.

Du kan mejla oss katharinastiftelsen@gmail.com om du vill samtala kring donationer och testamentfrågor, eller ringa oss på 070 – 616 92 78. Du kan också använda vårt plusgiro 3 39 29-1.

Med vänliga hälsningar,

Michael Bjerkhagen, direktor

Vi får ekonomiskt stöd från:
Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Ersta Diakoni, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Sensus, Stockholms stift med flera.